Историја

POPULAR VIDEO

„Словените биле племе, а ние сме народ“

Пред извесен период прочитав од одредени интекелтуалци некој нѐ нарекол Словени. „Словените биле племе, а ние сме народ“, велат тие. Ужасно голема грешка на...

HOLIDAY RECIPES

error: Content is protected !!