Историја

POPULAR VIDEO

Историски пресек на Средниот век – видео презентација

Ова видео во продукција на Академијата Кан (Khan Academy), коешто тие љубезно ми дозволија да го преведам и објавам на мојот сајт со цел...

HOLIDAY RECIPES

error: Content is protected !!